Portfoliohaku

Pelinkehittäjät ry: pelipalkinto

1. Avoin portfoliohaku taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille

Pelinkehittäjät ry etsii avoimella portfoliohaulla taiteilijaa tai taidetyöryhmää suunnittelemaan ja toteuttamaan Pelinkehittäjien vuosittain jakamaa pelipalkintoa.

Palkinto on arvostetuin Suomessa vuosittain jaettava pelinkehittäjäyrityksille jaettava palkinto ja vertautuu esim. musiikkialan Emma- ja AV-alan Jussi-palkintoihin. Tämän portfoliohaun tavoitteena on löytää toteuttaja pelialan omalle palkinnolle. Palkinnon tulisi olla aikaa kestävä ja arvokas palkintoteos, jota voidaan käyttää seuraavat vuosikymmenet ja joka toteutuksensa puolesta on mahdollisesti identifioitavissa tai assosioitavissa pelialaan. Palkintoteoksen materiaalin tulee niin ikään olla aikaa kestävä.

2. Järjestäjä ja yhteystiedot

Portfoliohaun järjestää Suomen Pelinkehittäjät Ry joka on Suomen pelinkehittäjäyritysten yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on toimia suomalaisten peliyhtiöiden yhteistyöelimenä ja edunvalvojana. http://www.pelinkehittajat.fi/

Järjestäjän yhteyshenkilönä toimii pelinkehittäjät ry:n asiamies KooPee Hiltunen, koopee@neogames.fi / 040-5324176. Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava

31.9 mennessä haun yhteyshenkilölle. Kysymykset ja vastaukset koostetaan yhteen pelinkehittäjien sivuille www.pelinkehittajat.fi/portfoliohaku

3. Valintakriteerit ja päätöksenteko

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat tai taidetyöryhmät, sekä taiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- ja/tai muu taiteellinen toiminta.

Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla/taidetyöryhmällä on toimeksiantosopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Suomen pelinkehittäjät ry suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.

Portfoliohaun ja haastattelujen kautta valitaan yksi toteuttaja. Teoksen innovatiivisuus, kestävän kehityksen huomioiminen sekä mahdollinen kokemus vastaavista projekteista katsotaan eduksi.

Päätöksen valinnasta tekee Suomen pelinkehittäjät ry:n nimeämä työryhmä vahvistettuna Suomen Taiteilijaseuran nimeämällä asiantuntijaedustajalla. Työryhmän jäsenet ovat:

Pelinkehittäjät ry:n nimeämät jäsenet:

Saana Torniainen (Frozenbyte Oy)

Jussi Loukiainen (Platonic Partnership Oy)

Natasha Skult (MiTale Oy)

Asiantuntijajäsen:

Tatu Tuominen

Työryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii Pelinkehittäjät ry:n asiamies KooPee Hiltunen

4. Tehtävän kuvaus ja tavoitteet

Suomen Pelinkehittäjät ry on jakanut pelipalkintoja vuoden parhaimmille kotimaisille peleillä vuodesta 2013. Pääkilpailusarjat, joiden palkintoa tässä haetaan ovat olleet Small Screen Game of the Year (vuoden parhaalle mobiilipelille), Big Screen Game of the Year (vuoden parhaalle PC- / konsolipelille) ja Finnish Game of the Year (vuoden parhaalle suomalaiselle pelille).

Teoksesta tehdään vuosittain 3 kopiota.

5. Portfolion sisältö ja haun aikataulu

Avoin portfoliohaku noin 10.9 – 15.10 Ensimmäisessä vaiheessa avataan avoin portfoliohaku, johon voivat ilmoittautua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät lähettämällä portfoliomuodossa kuvia tuotannostaan sekä ansioluettelon.

Portfolion sisältö

• Yhteystiedot

• Ansioluettelo (max 3 sivua)

• 2-6 esittelyä toteutuneista teoksista sisältäen kuvan tai kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin

(esim. koko, materiaali, sijainti)

  • Portfolio on lähetettävä 15.10 mennessä.
  • Myöhästyneet tai luonnosehdotuksen sisältäneet portfoliot jätetään huomioimatta.
  • Portfolio lähetetään sähköisesti WeTransferia (wetransfer.com) käyttäen haun yhteyshenkilölle osoitteeseen koopee@neogames.fi
  • Portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona, maksimikoko on 15 Mt.
  • Tiedosto nimetään Sukunimi_Etunimi.pdf tai työryhmän nimellä

Luonnosehdotuksia toteutettavasta teoksesta ei vielä tässä vaiheessa pyydetä. Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille.

Taiteilijan valinta 16.10- 30.10 Portfolion lähettäneistä taiteilijoista kutsutaan enintään kolme haastatteluun. Haastattelussa taiteilijoilla on mahdollisuus esitellä portfolion sisältöä ja ajatuksiaan teoksesta. Haastattelujen pohjalta valitaan hankkeeseen soveltuvin taiteilija tai taidetyöryhmä viimeistään 10.11 2021.

Suomen Pelinkehittäjät ry pidättää itselleen oikeuden olla kutsumatta taiteilijaa tai taidetyöryhmää haastatteluun.

6. Portfoliohaun jatkotoimenpiteet ja teoksen toteutus

Valitun taiteilijan tai taidetyöryhmän teos toteutetaan siten, että ensimmäiset kolme teoskappaletta ovat Pelinkehittäjät ry:n käytettävissä maaliskuun 2022 lopussa. Teoskappaleiden valmistamiskustannukset maksetaan erillisestä budjetista ja ne eivät kuulu portfoliohaun alaiseen työhön. Teoksesta tehdään vuosittain 3 kopiota.

7. Budjetti

Taidehankinnan kokonaiskustannus täsmentyy vuoden 2021 aikana. Taiteilijapalkkion osuus on maksimissaan €8000.

8. Henkilötietojen suoja

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun hanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti